U bent hier

Veelgestelde vragen

Over de locaties

In slechts een paar parkeervoorzieningen zijn er enkele motorparkeerplekken. Bovengronds zijn er rondom de VU-VUmc verschillende openbare...Lees meer

Criteria en toekennen passen

U kunt in aanmerking komen voor een KOV (Kwaliteit Openbaar Vervoer)-parkeerpas indien u meer dan 10 kilometer van uw werk woont én het openbaar...Lees meer

In de verschillende parkeerlocaties zijn mindervaliden parkeervakken aanwezig. Om hier te kunnen staan, moet u echter wel eerst voorbij de slagboom bij de...Lees meer

Nee, dit kan niet. U heeft recht op één parkeerpas. Een parkeervergunning is persoonsgebonden. Als er meerdere aanvragen van één persoon bekend zijn, is de...Lees meer

De kosten van uw parkeerpas worden betaald door uw werkgever. U betaalt slechts een eigen bijdrage die automatisch met uw salaris wordt verrekend. De hoogte...Lees meer

U kunt uw klacht kenbaar maken door dit formulier in te vullen. Wij vragen u het...Lees meer

Het Parkeerbedrijf VU-VUmc is slechts belast met de uitvoering van het parkeerbeleid dat door de instellingen VU en Amsterdam UMC-locatie VUmc is...Lees meer

Indien u een parkeervergunning van uw werkgever krijgt waar u een eigen bijdrage voor moet betalen, dan wordt deze ingehouden op uw salaris. De hoogte van...Lees meer

Er zijn 2 ontwikkelingen die het Parkeerbedrijf VU-VUmc er toe gebracht hebben om uw parkeervergunning (P2 VUmc of P-Boeletuin) om te zetten naar...Lees meer

Medewerkers die regelmatig carpoolen met minimaal twee andere medewerkers van VU, Amsterdam UMC-locatie VUmc & AMC of ACTA kunnen een carpoolpas...Lees meer

Op dit moment behoort dat niet tot de mogelijkheden. Lees meer

Heeft u een tijdelijke medische aandoening of beperking waardoor u voor een beperkte periode minder mobiel bent? Of bevindt u zich in bijzonder belastende...Lees meer

Medewerkers VU-Amsterdam UMC-ACTA komen voor een parkeervergunning in aanmerking indien hun woon-werksituatie aan bepaalde criteria voldoet of omdat er (...Lees meer

U kunt in aanmerking komen voor een KOV (Kwaliteit Openbaar Vervoer)-parkeerpas indien u medewerker bent bij VU-VUmc-ACTA, u meer dan 10 kilometer van uw...Lees meer

Aanvraagprocedure

Nee, één iemand van de carpoolcombinatie vraagt de parkeervergunning aan. Deze aanvrager wordt geregistreerd als contactpersoon voor de carpoolgroep. Ieder...Lees meer

Zodra uw aanvraag is afgehandeld en uw parkeerpas beschikbaar is, krijgt u een mail toegestuurd waarin staat waar en wanneer u uw pas kunt ophalen. Indien u...Lees meer

Over het Parkeerbedrijf

ACTA heeft geen eigen parkeerfaciliteiten, maar de werknemers, patiënten en bezoekers kunnen gebruik maken van de parkeervoorzieningen VU/VUmc. ACTA valt...Lees meer

Gebruik van de parkeerpas

Nee, de parkeervergunning geeft geen plaatsgarantie voor de aan u toegewezen parkeerlocatie. Uw parkeervergunning biedt de mogelijkheid om op kosten van uw...Lees meer

Dit is afhankelijk van uw dienstverband en de parkeervergunning die u heeft. Als u bijvoorbeeld een full-time dienstband heeft en een KOV-parkeerpas heeft,...Lees meer

Iedere abonnementparkeervergunninghouder heeft een parkeerpas die met een chip is uitgerust (RFID kaart). De chip is zodanig ingesteld dat hij slechts...Lees meer

U kunt uw parkeerpas inleveren bij de loge van het Parkeerbedrijf in de Parkeergarage P2 VUmc (niveau -1). Voor voetgangers is de loge te bereiken via het...Lees meer

Om uw parkeerabonnement stop te zetten, kunt u gebruik maken van ons contactformulier. Voor een...Lees meer

Dit is afhankelijk van het type parkeervergunning dat u heeft. Als u bijvoorbeeld een full-time dienstband heeft en een KOV-parkeerpas heeft, kunt u 60 uur...Lees meer

Nee, aan het eind van de maand vervallen de niet geconsumeerde parkeeruren automatisch. Lees meer

Als u het aantal parkeeruren vermeld in uw parkeercontact overschrijdt, dan brengen wij de extra geparkeerde uren in rekening bij uw werkgever. Het is aan...Lees meer

Nee, de parkeerpas werkt alleen voor de aan u toegewezen parkeervoorziening bij Amsterdam UMC-locatie VUmc.Lees meer

Nee, u zult een VU-VUmc parkeervergunning (Roosterpas of Dienstpas) moeten regelen. Informeer bij uw organisatie naar de mogelijkheden of raadpleeg onze...Lees meer

Wij krijgen regelmatig vragen met betrekking tot het gebruik/kosten van parkeerabonnementen in deze coronavirus situatie. We hebben hieronder de...Lees meer

Algemeen

Uw bezoek kan terecht in de parkeerlocaties P1 VUmc, P2 VUmc, P3 VU Campus en na 17.00 uur ook in Poli VUmc. In de beschrijving van de afzonderlijke...Lees meer

VU en Amsterdam UMC-locatie VUmc hebben voor een collectief parkeerbeleid gekozen omdat de instellingen dezelfde uitgangspunten nastreven en op deze manier...Lees meer

Als u een parkeervergunning heeft, dan zijn u specifieke parkeerlocaties toegekend waar u mag parkeren. Deze kunt u terug vinden in uw vergunningscontract. ...Lees meer

Vrijwilligers kunnen in de VU-VUmc parkeervoorzieningen parkeren die ook toegankelijk zijn voor...Lees meer

Overige vragen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden in ons overzicht van veelgestelde vragen? Neem dan contact met ons op door middel van de onderstaande link.

Contact opnemen