Veelgestelde vragen

Vragen over de locaties

In alle openbare VU-VUmc parkeergarages zijn invalideparkeerplekken aanwezig waar u kunt parkeren mits u een geldige landelijke gehandicaptenkaart heeft. In de beschrijving van de afzonderlijke parkeerlocaties ziet u welke locatie het dichtst bij welke bestemming ligt. Komt u voor het Amsterdam UMC en rijdt u in een hoge mindervalidebus? Als uw voertuig te hoog is voor de garages, kunt u hem op één van deze parkeerplekken parkeren. 

Lees meer

Ja, dat kan. Ook als u geen parkeerabonnement heeft, kunt u parkeren in een van de VU-VUmc parkeervoorzieningen

Lees meer

Uw bezoek kan terecht in de parkeerlocaties P1 VUmc, P2 VUmc, P3 VU Campus en na 17.00 uur ook in Poli VUmc. In de beschrijving van de afzonderlijke parkeerlocaties wordt aangegeven welke locatie het dichtst bij welke bestemming ligt.

Lees meer

Op het terrein van de Vrije Universiteit (VU) en Amsterdam UMC-locatie VUmc zijn diverse parkeerlocaties. U kunt hier tegen betaling parkeren als uw bestemming in één van de gebouwen van VU, VUmc of ACTA ligt.

Lees meer

Alleen bij het ziekenhuis, de polikliniek en ACTA zijn er Kiss + Ride locaties. Deze plekken mogen uitsluitend gebruikt worden om passagiers in of uit te laten stappen.

Lees meer

In de garage P2 VUmc kan men van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 04.00 uur parkeren voor € 1 per 24 uur mits men naar Amsterdam Centrum heen en weer reist met het openbaar vervoer. 

Aanstaande zaterdag, 5 november, is er geen Weekend P+R in de garage P2 VUmc in verband met een groot evenement bij de Vrije Universiteit. 

Lees meer

Waar u kan laden en lossen hangt van uw bestemming af. Op het terrein van het Amsterdam UMC-locatie VUmc en ACTA zijn vrij toegankelijke  laad- en losplekken. Het terrein van de Vrije Universiteit kunt u niet zonder toestemming oprijden.

Lees meer

De parkeergarages zijn 24 uur per dag open, 7 dagen per week. 

Lees meer

Vragen over parkeertarieven incidenteel parkeren

Door een kortingskaart, waardekaart of een in-en-uitrijkaart aan uw bezoeker te verstrekken. Met deze kaarten kunt u de parkeerkosten van uw bezoeker gedeeltelijk overnemen of zelfs helemaal vergoeden.

Lees meer

Nee. U mag met uw motor langs de slagboom rijden en hoeft geen parkeerkaartje te trekken. 
Let op: alleen de AVB, P1 VUmc en Poli-garage beschikken over een beperkt aantal motorparkeerplekken. Als deze bezet zijn, dient u de garage te verlaten. U mag uw motor namelijk niet op een autoparkeervak parkeren. 

Lees meer

Vrijwilligers kunnen in de VU-VUmc parkeervoorzieningen parkeren die ook toegankelijk zijn voor bezoekers. Zij betalen het tarief dat voor bezoekers/patiënten geldt tenzij de faculteit, divisie, dienst of afdeling ze voorziet van een parkeerpas (korting- of waardekaart, in-uitrijkaart of wisselpas). 

Lees meer

Bezoekers en patiënten betalen in elke garage VU-Vumc hetzelfde tarief van € 1 per 17 minuten. De betaling geschiedt achteraf bij de betaalautomaat in de garage.

Lees meer

In alle parkeervoorzieningen zijn invalideparkeerplekken aanwezig. U kunt op deze plekken parkeren mits u een geldige landelijke gehandicaptenkaart heeft. In alle parkeervoorzieningen VU-VUmc geldt betaald parkeren. Dit geldt in principe ook voor de invalideplaatsen. U kunt kosteloos parkeren als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Lees meer

Uw bezoek kan terecht in de parkeerlocaties P1 VUmc, P2 VUmc, P3 VU Campus en na 17.00 uur ook in Poli VUmc. In de beschrijving van de afzonderlijke parkeerlocaties wordt aangegeven welke locatie het dichtst bij welke bestemming ligt. Er zijn geen speciale regelingen voor bezoekers. Zij betalen in principe het reguliere uur- of dagtarief. U kunt wel met kortings-/waardekaart of een in-en-uitrijkaart uw gasten en/of klanten geheel of deels tegemoet komen in de parkeerkosten.

Lees meer

Abonnement aanvragen: criteria en procedure

Medewerkers VU-Amsterdam UMC-ACTA komen voor een parkeervergunning in aanmerking indien zij in loondienst zijn, hun woon-werksituatie aan bepaalde criteria voldoet of omdat er (tijdelijke) medische of sociale omstandigheden zijn die dit rechtvaardigen. Bent u medewerker van een van deze instellingen en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een parkeerabonnement? Via onze Keuzehulp-tool krijgt snel antwoord op uw vraag. 

Lees meer

Medewerkers VU, Amsterdam UMC en aangesloten instelling ACTA kunnen een VU/VUmc parkeerabonnement aanvragen als zij voldoen aan één van de criteria genoemd op de pagina Abonnementscriteria. Bij de omschrijving van de criteria ziet u ook welke bijlagen (ingescand als PDF-bestand) ingestuurd moeten worden. Onderaan elke beschrijving zit een knop waarmee u de aanvraag kan starten.  

Lees meer

Nee, één iemand van de carpoolcombinatie vraagt de parkeervergunning aan. Deze aanvrager wordt geregistreerd als contactpersoon voor de carpoolgroep. 

Lees meer

De kosten van uw parkeerabonnement worden betaald door de instelling (of organisatie-eenheid) waar u bij in loondienst bent. Voor de meeste abonnementen geldt dat u een eigen bijdrage betaalt die maandelijks automatisch met uw salaris wordt verrekend. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de instelling waarvoor u werkt en het aantal dagen dat u gebruik maakt van de parkeervoorziening. 

Lees meer

Indien u een parkeerabonnement van uw werkgever krijgt waar u een eigen bijdrage voor moet betalen, dan wordt deze maandelijks ingehouden op uw salaris. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de instelling waarvoor u werkt en het aantal dagen dat u gebruik maakt van de parkeervoorziening. 

 

Lees meer

Dat hangt van diverse factoren af. Via onze keuzehulp-tool kunt u eenvoudig nagaan of u in aanmerking komt voor een parkeerabonnement.

Keuzehulp-tool

Lees meer

Dat hangt van een aantal factoren af. Bent u bezoeker, patiënt of medewerker? Bezoekers en patiënten komen niet aanmerking voor een parkeerpas maar kunnen wel tegen een gereduceerd tarief of kosteloos parkeren als ze aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit is afhankelijk van de instelling die ze bezoeken. 

Medewerkers en studenten VU/VUmc/ACTA kunnen wel in aanmerking komen voor een parkeerabonnement. 

Alle informatie over de regelingen voor mindervaliden, vindt u hier.

Lees meer

Voor de tijdsberekening van het openbaar vervoer traject wordt de OV-reistijd in de spits tussen woning en werkomgeving  gedeeld door de kortste wegafstand. Als de uitkomst van de deling lager is dan de bepaalde vastgestelde grenswaarden, voldoet uw OV-reistijd aan het KOV-criterium. 

Lees meer

Nee, de parkeervergunning geeft geen plaatsgarantie. 

Lees meer

Bent u in loondienst bij de VU, Amsterdam UMC of ACTA? En heeft u een tijdelijke medische aandoening waardoor u voor een beperkte periode minder mobiel bent? Of bevindt u zich in bijzonder belastende sociale omstandigheden waarbij u geholpen zou zijn met een tijdelijk parkeerabonnement? Neem dan contact op met uw arbodienst en bespreek uw situatie of gebruik onze Keuzehulp-tool om een indicatie te krijgen of u voor een parkeervergunning in aanmerking komt.

Lees meer

Indien externe instellingen en bedrijven een overeenkomst hebben met of werkzaamheden uitvoeren voor Vrije Universiteit, Amsterdam UMC of ACTA, kunnen zij een Parkeerbonnement voor externen aanvragen. 

Lees meer

Medewerkers die in loondienst zijn bij Vrije Universiteit-Amsterdam UMC-ACTA komen voor een parkeerabonnement in aanmerking indien zij aan bepaalde criteria voldoen. Bent u in loondienst bij een van deze instellingen en wilt u weten of u een van de vastgestelde criteria op u van toepassing is? Via onze Keuzehulp-tool krijgt u snel antwoord op uw vraag. 

Keuzehulp-tool

Lees meer

Dat hangt van diverse factoren af. Via onze keuzehulp-tool kunt u eenvoudig nagaan of u in aanmerking komt voor een parkeerabonnement. 

Keuzehulp-tool

Lees meer

Iedere abonnementhouder krijgt een parkeerpas uitgereikt die toegang verleend voor de aan hem toegewezen VU-VUmc parkeerlocatie(s). Daarnaast zijn er een aantal parkeervoorzieningen met een toegangssysteem gebaseerd op kentekenherkenning. De slagboom gaat dan automatisch open zodra het systeem het kenteken van het voertuig herkent. Voor die garages dient de parkeerpas als backup waarmee men, in geval van storing, toch naar binnen kan rijden.

Mochten beide systemen niet werken, dan men via de intercom bij de slagboom contact opnemen met de beheerder of bellen naar telefoonnummer 020-59 89 970 (bereikbaar tussen 07.00 – 22.00 uur). De beheerder kan dan om het abonnementsnummer vragen dat op het parkeerpasje vermeld staat. 

 

Lees meer

Nee, parkeervergunningen worden alleen verleend voor autoparkeervakken. 

Lees meer

Abonnementen lopend: vragen, wijzigen of opzeggen

Parkeerabonnementen VU-VUmc zijn per kalendermaand opzegbaar. 

Lees meer

Bij ononderbroken afwezigheid van 2 maanden kunt u uw parkeervergunning pauzeren door uiterlijk één week voor de 1e of de 15e van de maand een mail te sturen naar PARC facility met daarin de vermelding dat het om het tijdelijk onderbreken van een vergunning gaat en uw naam, instelling en parkeerpasnummer vermeldt. Uw parkeervergunning wordt dan naar verwachting de 1e of de 15e van de maand stopgezet. Wanneer u uw werk hervat kunt u bij PARC facility uw parkeervergunning weer laten activeren.

Lees meer

Zodra uw aanvraag is afgehandeld en uw parkeerpas beschikbaar is, krijgt u een mail toegestuurd waarin vermeld staat wanneer u uw parkeerpas in de parkeerloge kunt ophalen. 

Lees meer

Om uw parkeerabonnement stop te zetten, kunt u een mail sturen naar aan PARC facility. Vermeld daarin dat het om het stopzetten van een vergunning gaat en vermeld uw naam, instelling en parkeerpasnummer. 

Lees meer

U kunt een be­richt sturen via het con­tact­for­mu­lier. Voor een spoedige afhandeling is het prettig als u in het veld "Vraag" aangeeft dat u uw parkeeroverkomst verloren bent en u uw naam, instelling en parkeerpasnummer vermeldt.

Lees meer

U kunt een verzoek hiervoor sturen via ons contactformulier. Vermeld in het veld "Vraag" uw parkeerpasnummer en om welke parkeergarage het gaat. Het parkeerbedrijf streeft er naar om in de garages voldoende plekken beschikbaar te hebben voor alle abonnementhouders. Mocht dit in de door u gewenste parkeergarage het geval zijn, dan zullen wij uw verzoek inwilligen. 

Lees meer

Als u bent verhuisd, of het abonnement wilt uitbreiden of een nieuwe auto heeft, dan kunt u dat via ons contactformulier doorgeven. Vermeld uw naam, instelling en parkeerpasnummer en om welke aanpassing het gaat.  Als u uiterlijk één week voor de 1e of de 15e van de maand het verzoek tot wijzigen doorgeeft, dan zal uw verzoek naar verwachting per, respectievelijk, de 1e of de 15e van de maand zijn verwerkt.

Lees meer

Met een VU/VUmc parkeerabonnement kunt u per (contract)dag 12 uur parkeren. U kunt inrijden wanneer u zelf wil, behalve in het geval van een Roosterdienst abonnement. Dan kan men op werkdagen alleen tussen 12:00 uur en 06:00 uur inrijden. In het weekend kan men wel vrij in- en uitrijden.

Lees meer

Heeft u een parkeerabonnement dat geldig is voor een vastgestelde termijn? Weest u er dan van bewust dat u geen bericht krijgt als de eindatum in zicht raakt en dat u zelf de verlenging dient aan te vragen. Dat kan via dit contactformulier. Voor een spoedige afhandeling is het prettig als u bij Onderwerp de optie Abonnement Personeel aanklikt en in het veld "Vraag" uw pasnummer vermeldt en aangeeft dat het om een verlenging van het abonnement gaat. Heeft u een abonnement waarbij een verklaring van een bedrijfsarts of leidinggevende vereist is? In dat geval dient de bedrijfsarts of leidinggevende de verlenging aan Parc Facility door te geven. 

 

Lees meer

Nee, aan het eind van de week (reguliere VU/VUmc passen) of maand (Roosterdienst abonnementen) vervallen de niet geconsumeerde parkeeruren automatisch.

Lees meer

Nee, u moet de verlenging van het parkeerautomaat zelf regelen. Zie hier hoe u dat kan doen.

Lees meer

De beheerder kan in het parkeersysteem zien of een abonnement nog actief is en of de bijbehorende parkeerpas ook daadwerkelijk wordt gebruikt.
De beheerder mag wel zeggen of er gebruik gemaakt wordt van de pas maar mag, wegens privacy redenen, niet vermelden door wie en wanneer deze voor het laatst is gebruikt. Als het uw eigen parkeerabonnement betreft, mag de beheerder deze gegevens wel doorgeven. Hij zal dan eerst aan de hand van enkele vragen verifiëren of u daadwerkelijk de abonnementshouder bent.

Lees meer

Nee, dit kan niet. U heeft recht op één parkeerpas. Een parkeervergunning is persoonsgebonden. Als er meerdere aanvragen van één persoon bekend zijn, is de laatste aanvraag leidend in de behandeling.

Lees meer

Bij de reguliere VU-VUmc parkeerabonnementen kan dit wel. In uw parkeercontract is opgenomen hoeveel dagen per week u in een parkeervoorziening mag parkeren maar is niet gespecificeerd welke dagen dit zijn. Dit betekent dat u zelf kunt bepalen op welke dagen u wilt parkeren. De maximale parkeerduur per dag is 12 uur. U kunt dus ook buiten de kantoortijden parkeren. Voor het roosterdienst-abonnement roosterpas gelden er wel restricties: op werkdagen kan er alleen tussen 12:00 uur en 06:00 uur ingereden worden. 

Lees meer

Nee dat kan niet. Dat is alleen mogelijk indien daar zwaarwegende redenen voor zijn.

Lees meer

Dat is afhankelijk van het type parkeervergunning dat u heeft. Op het parkeercontract dat men ontvangt bij het ophalen van de parkeerpas staat het aantal uren dat er geparkeerd mag worden. Wij raden u aan om uw parkeeroverkomst na te kijken.

Lees meer

Abonnementen Amsterdam UMC: specifieke vragen

Nee, uw VU/VUmc abonnement is alleen geldig voor de aan u toegewezen parkeervoorziening bij Amsterdam UMC-locatie VUmc.

Lees meer

Nee, u zult een VU-VUmc parkeervergunning (Roosterpas of Dienstpas) moeten regelen. Informeer bij uw organisatie naar de mogelijkheden of gebruik onze Keuzehulp-tool om te kijken of u in aanmerking kunt komen voor een parkeerabonnement VU-VUmc.

Lees meer

Wij raden u aan om samen met uw afdeling te kijken naar een oplossing hiervoor.  Er zijn verschillende mogelijkheden:
- u parkeert tegen het reguliere tarief en declareert dat achteraf
- uw afdeling verstrekt u waardekaarten die u kunt inzetten bij de betaalautomaat
- uw afdelig is bereid u van een parkeerabonnement te voorzien
Mocht dit een veelvoorkomende situatie zijn binnen uw afdeling, dan kan de afdeling eventueel contact opnemen met het Parkeerbedrijf om te kijken of er een andere oplossing mogelijk is.
 

Lees meer

Indien het om een groot aantal gaat , kunt u ons hierover een bericht sturen via ons contactformulier. Specificeer in het veld "Vraag" om hoeveel medewerkers Amsterdam UMC-locatie AMC het gaat en wat voor type abonnement (Roosterdienst of regulier VU/VUmc abonnement) zij nodig hebben. Indien het om een beperkt aantal gaat, kunnen medewerkers zelf een aanvraag indienen via deze website. Wel is het zo dat deze medewerkers van Amsterdam UMC-locatie AMC kalleen in aanmerking kunnen komen voor een VU-VUmc parkeerabonnement als zij voldoen aan de gestelde criteria. 

Lees meer

Nee, dat is niet toegestaan tenzij het om een incidentele gebeurtenis gaat. In dat laatste geval kunt u tijdig een verzoek hierover indienen via ons contactformulier. Vermeld in het veld "Vraag" uw parkeerpasnummer, de datum (en tijd) en de reden waarom u eerder de garage wilt binnenrijden.   

Lees meer

Medewerkers VU-Amsterdam UMC-ACTA komen voor een parkeervergunning in aanmerking indien zij aan bepaalde criteria voldoen. Via onze Keuzehulp-tool kunt u eenvoudig nagaan of u aan de vastgestelde criteria voldoet. Indien dit geval is, kunt u een mail hierover naar PARC Facility sturen. Vermeld daarin dat het om het omruilen van een vergunning gaat en vermeld uw naam, instelling en parkeerpasnummer.   

Lees meer

Voor medewerkers Amsterdam UMC die roosterdiensten draaien in de avond-, nacht- en weekenduren, biedt de werkgever, uit oogpunt van veiligheid, de mogelijkheid met de auto naar het werk te komen en in een parkeervoorziening te parkeren. Als u in loondienst bent bij Amsterdam UMC en kunt aantonen dat u avond-, nacht- en/ of weekenddiensten draait, komt u in aanmerking voor het Roosterdienst parkeerabonnement. Via onderstaande knop kunt u het abonnement direct aanvragen.

Direct aanvragen 

 

Lees meer

Ik heb een probleem

Als u uw parkeerkaartje verliest, bent u genoodzaakt een verloren-parkeerkaart van 30 € aan te schaffen. U kunt deze aanvragen via de intercom op de betaalautomaat in de garage. 

Lees meer

Te veel betaald parkeergeld vraagt u terug met het digitale restitutieformulier. Vergeet bij uw verzoek niet een kopie van het betalingsbewijs van uw parkeertarief mee te sturen, bijvoorbeeld een kwitantie of een afschrift van uw bankrekening. Voor P+R restituties dient u ook een uittreksel van de reishistorie van de P+R GVB-kaart of eigen OV-chipkaart die gebruikt is om vanuit het P+R centrumgebied naar de P+R te reizen.

Lees meer

Meld dit zo spoedig mogeljik bij de beheerder. Deze kunt u bereiken in de parkeerloge.

Lees meer

U kunt uw klacht mailen naar PARC facility.

Lees meer

Indien u bij de slagboom staat, kunt u via de intercom contact opnemen met de beheerder. Of stuur een be­richt via het con­tact­for­mu­lier. Voor een spoedige afhandeling is het prettig als u in het veld "Vraag" aangeeft dat het om een niet werkende parkeerpas gaat en uw naam, instelling en parkeerpasnummer vermeldt.

Lees meer

U kunt uw klacht kenbaar maken door dit formulier in te vullen. Wij vragen u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Lees meer

U kunt via de intercom bij de slagboom contact opnemen met de beheerder. Deze zal u verder helpen. 

Lees meer

Over het Parkeerbedrijf en parkeerbeleid

VU en Amsterdam UMC hebben voor een collectief parkeerbeleid gekozen omdat de instellingen dezelfde uitgangspunten nastreven en op deze manier de beschikbare garages optimaal kunnen inzetten.

Lees meer

Het Parkeerbedrijf VU-VUmc is niet verantwoordelijk voor het parkeerbeleid. Het Parkeerbedrijf VU-VUmc is slechts belast met de uitvoering van het, door de Vrije Universiteit (VU) en Amsterdam UMC-locatie VUmc, vastgestelde collectieve parkeerbeleid en het beheer van de parkeergarages VU-VUmc. 

Lees meer

ACTA heeft geen eigen parkeerfaciliteiten, maar de werknemers, patiënten en bezoekers kunnen gebruik maken van de parkeervoorzieningen VU/VUmc. ACTA valt onder het gezamenlijke parkeerbeleid van VU/Amsterdam UMC-locatie VUmc.

Lees meer

PARC Facility is de ingehuurde organisatie die belast is met de toetsing van de abonnementsaanvragen aan het collectieve parkeerbeleid VU-VUmc en het beheer van de parkeerabonnementen. De organisatie kan alleen per mail benaderd worden (parcfacility@ecorys.com). 

Lees meer

PCH-Dienstengroep is de ingehuurde organisatie die zich bezig houdt met het beheer van de VU-VUmc parkeergarages. Onder beheer valt niet alleen de regulering van de toegangssystemen, schoonmaak of onderhoud maar ook het houden van toezicht, verstrekken van informatie, parkeerpassen of kortingskaarten, inname van gevonden voorwerpen of het stempelen van parkeerkaartjes Weekend P+R. Dit alles wordt geregeld vanuit een centraal gelegen ruimte in de P2 VUmc garage; de Parkeerloge.

Lees meer

De Parkeerloge bevindt zich in de garage P2 VUmc, op verdieping -1. De parkeerloge is de plek van waaruit de garagebeheerders toezicht houden op garages door middel van camera's, parkeerders te woord staan via de intercoms, de slagbomen op afstand kunnen bedienen maar het is ook de plek waar parkeerders fysiek terecht kunnen met vragen of hun parkeerkaart kunnen laten afstempelen voor weekend P+R gebruik.

Lees meer

Eventuele winst wordt als dividend uitgekeerd aan beide aandeelhouders. Voor meer informatie over het Parkeerbedrijf, zie de pagina Over ons.

Lees meer

Gebruik van de parkeerpas, kortings- of waardekaart

Indien er een datum op staat, kijk of deze vervallen is. Zo niet, dan zijn de tegoedkaarten nog bruikbaar. Mocht de datum verstreken zijn, dan kunt u de kaarten zonder enig probleem komen omwisselen in de Parkeerloge. Als u er niet uitkomt of twijfeld, dan willen we in de Parkeerloge wel even met u meekijken. 

Lees meer

Het Parkeerbedrijf kent twee waardekaarten die aan de parkerende bezoeker verstrekt kunnen worden als tegemoetkoming in de parkeerkosten: de kortings/waardekaart en de in-en-uitrijkaart. Mocht u uw bezoeker een handleiding willen meegeven over het gebruik van de waardekaarten, dan kunt u die hier  vinden. 

Lees meer

U kunt uw parkeerpas inleveren bij de parkeerloge in de parkeergarage P2 VUmc (niveau -1). 

Lees meer

Heeft u een andere vraag?

1. Meer veelgestelde vragen

Vindt u op de home-page niet de informatie die u zoekt? In onderstaande rubriek vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. Misschien staat uw vraag er ook tussen. 

Naar veelgestelde vragen

3. Contact opnemen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden in onze veelgestelde vragen of op een van de andere pagina's in deze website? Neem dan contact met ons op.

Restitutie P+R aanvragen

Andere vraag stellen