Abonnementen & Criteria

De Vrije Universiteit (VU) en Amsterdam UMC stimuleren hun medewerkers gebruik te maken van het openbaar vervoer. Maar soms is het gebruik van openbaar vervoer niet (goed) mogelijk en is de auto het enige alternatief. Voor deze groep hebben de instellingen een collectieve parkeeraanpak opgesteld. Medewerkers VU, Amsterdam UMC en aangesloten instelling ACTA kunnen een VU/VUmc parkeerabonnement aanvragen als zij voldoen aan één van de onderstaande criteria uit het Parkeerbeleid van de VU en Amsterdam UMC-locatie VUmc.  Meer informatie over het parkeerabonnement zelf, treft u hier.

Kom ik in aanmerking voor een parkeerabonnement?

Gebruik onze keuzehulp

Naar de keuzehulp

Geldig Landelijke Parkeerontheffing Mindervaliden (GLO)

Mindervalide medewerkers VU, Amsterdam UMC en ACTA kunnen, op vertoon van een geldige gehandicaptenparkeerkaart, een VU/VUmc mindervaliden parkeerabonnement aanvragen. Hiermee kunnen zij parkeren in de vakken die zijn aangeduid als invalidenparkeerplaats. Deze parkeervakken bevinden zich in elke garage in de nabije omgeving van de liften.

U voldoet aan dit criterium als u:

 • In loondienst bent en beschikt over een personeelsnummer
 • Beschikt over een geldige landelijke of Europese gehandicaptenparkeerkaart

Overige kenmerken bij dit criterium:

 • Insturen van een kopie van uw geldige gehandicaptenparkeerkaart is een vereiste
 • De gehandicaptenparkeerkaart is tijdens de parkeerduur zichtbaar in de auto aanwezig 
 • Geen eigen bijdrage van de medewerker

Kwaliteit Openbaar Vervoer (KOV)

Medewerkers VU, Amsterdam UMC en ACTA kunnen een VU/VUmc parkeerabonnement aanvragen als zij meer dan 10 kilometer van het werk wonen én het openbaar vervoer (OV) traject van en naar werk zeer tijdrovend of complex is. Om te bepalen of een OV-reistijd buitenproportioneel is, wordt er door een extern bedrijf (Parc Facility) een berekening uitgevoerd op basis van objectieve factoren: de Kwaliteit OV-factorberekening. Het getal dat uit deze berekening komt, is bepalend voor de toekenning van het abonnement. Er is een maximaal aantal abonnementen beschikbaar voor medewerkers die voldoen aan dit criterium. 

U voldoet aan dit criterium als:

 • U in loondienst bent en beschikt over een personeelsnummer
 • Uw woon-werk afstand meer dan 10 kilometer bedraagt
 • De Kwaliteit OV factor berekening aangeeft dat de OV reistijd van en naar uw werk buitenproportioneel is

Overige kenmerken bij dit criterium:

 • Eigen bijdrage is van toepassing
 • Plaatsing op een wachtlijst indien alle "KOV"-abonnementen vergeven zijn

Carpool Combinatie (CPC)

Medewerkers VU, Amsterdam UMC en ACTA kunnen als carpool groep een VU/VUmc parkeerabonnement aanvragen als zij meer dan 10 kilometer van het werk wonen én carpoolen met een vast groepje medewerkers. Deze vergunning kan pas worden aangevraagd na registratie van de Carpool Combinatie. Dit kan door de Verklaring Carpoolcombinatie op te sturen naar PARC facility. Na bevestiging van de registratie kan de contactpersoon van de Carpool Combinatie het abonnement aanvragen.

Een Carpool Combinatie voldoet aan dit criterium als:

 • Alle medewerkers in loondienst zijn en over een personeelsnummer beschikken
 • De woon-werk afstand van alle deelnemers meer dan 10 kilometer is
 • In geval van Amsterdam UMC, de carpool groep minimaal 3 leden telt  
 • In geval van VU en ACTA,  de carpool groep minimaal 2 leden telt 

Overige kenmerken bij dit criterium:

 • De Carpool Combinatie deelt één parkeerabonnement
 • De Carpool Combinatie wijst zelf één medewerker als contactpersoon aan 
 • De contactpersoon vraagt het parkeerabonnement aan 
 • Iedere carpooler ontvangt een parkeerpas. Deze passen zijn niet gelijktijdig te gebruiken. Zodra één van de passen in gebruik is, blokkeert het systeem automatisch de parkeerpassen van de medecarpoolers
 • Medewerkers dienen vooraf een ingevuld formulier Verklaring Carpoolcombinatie naar Parc Facility te sturen
 • Eigen bijdrage is van toepassing. De maandelijkse inning van de eigen bijdrage gaat via het salaris van de contactpersoon. Deze dient vervolgens zelf de kosten te verhalen bij de andere carpooldeelnemers

Tijdelijk Sociale Indicatie (TSI)

Medewerkers VU, Amsterdam UMC en ACTA kunnen dit tijdelijke VU/VUmc parkeerabonnement aanvragen als zij door bijzonder belastende privé-omstandigheden tijdeljik genoodzaakt zijn om met de auto naar werk te komen. Belastende privé-omstandigheden kunnen bv. zijn: intensieve verzorging van een zieke partner of kind, eenoudergezinnen met acute kinderopvangproblemen, kinderopvang van twee of meer kinderen bij ’t Olifantje (Kinderrijk). Voor de aanvraag is een schriftelijke verklaring nodig waarin de noodzaak van een tijdelijk parkeerabonnement wordt bevestigd.  

U voldoet aan dit criterium als u:

 • In loondienst bent en beschikt over een personeelsnummer
 • Te maken heeft met belastende privé-omstandigheden die maken dat u tijdelijk genoodzaakt bent om per auto naar werk te reizen

Overige kenmerken bij dit criterium:

 • Overlegging van een recente schriftelijke verklaring van een bevoegde instantie is vereist. Voor de VU en ACTA is dat een verklaring van de bedrijfsarts, voor Amsterdam UMC van de leidinggevende.
 • De vergunning wordt verstrekt voor een vastgestelde periode
 • Verlenging hoort tot de mogelijkheden en kan door de bedrijfsarts (VU, ACTA) of de leidinggevende (Amsterdam UMC) worden doorgegeven aan ParcFacility.
 • Voor een verlenging van de vergunning is opnieuw schriftelijk advies nodig van de eerder genoemde instanties
 • Eigen bijdrage is van toepassing

Tijdelijk Medische Indicatie (TMI)

Medewerkers VU, Amsterdam UMC en ACTA kunnen dit tijdelijke VU/VUmc parkeerabonnement aanvragen als zij door medische redenen tijdeljik niet meer met het openbaar vervoer naar hun werk kunnen komen. Medische redenen kunnen bv. zijn: reïntegratie na een ongeval of medische ingreep. Voor de aanvraag is een medische verklaring nodig van de bedrijfsarts waarin de noodzaak van een tijdelijk parkeerabonnement wordt bevestigd.  

U voldoet aan dit criterium als u:

 • In loondienst bent en beschikt over een personeelsnummer
 • Te maken heeft met medische redenen die maken dat u tijdelijk genoodzaakt bent om per auto naar werk te reizen

Overige kenmerken bij dit criterium:

 • Overlegging van een recente schriftelijke medische verklaring van de bedrijfsarts is vereist
 • De vergunning wordt verstrekt voor een vastgestelde periode
 • Verlenging hoort tot de mogelijkheden en kan door de bedrijfsarts worden doorgegeven aan ParcFacility
 • Voor een verlenging van de vergunning is opnieuw schriftelijk advies nodig van de bedrijfsarts 
 • Eigen bijdrage is van toepassing

Dienstbelang (DPS)

Faculteiten, divisies en diensten hebben de mogelijkheid om op beperkte schaal VU/VUmc abonnementen aan te schaffen op andere gronden dan de reguliere criteria, namelijk op basis van een zwaarwegend dienstbelang. Dit kan een functioneel of bedrijfseconomisch belang zijn. 

Er wordt aan dit criterium voldaan als:

 • U In loondienst bent en beschikt over een personeelsnummer
 • Aantoonbaar is dat een parkeervergunning noodzakelijk is voor de uitoefening van uw functie
 • Directie of management van de organisatie-eenheid bereid is de abonnementskosten uit de afdelingsmiddelen te bekostigen

Overige kenmerken bij dit criterium:

 • Medewerker dient de aanvraag voor het abonnement zelf in nadat hij toestemming heeft verkregen van zijn organisatie-eenheid (In geval van ACTA dient men contact op te nemen met het Bestuursecretariaat)
 • Medewerker en leidinggevende spreken samen af of een eigen bijdrage van toepassing is
 • Er is een maximum gesteld aan het aantal abonnementen dat een organisatie-eenheid kan afnemen

Roosterdienst (RP)

Voor medewerkers Amsterdam UMC die roosterdiensten draaien in de avond-, nacht- en weekenduren, biedt de werkgever, uit oogpunt van veiligheid, de mogelijkheid met de auto naar het werk te komen en in een parkeervoorziening te parkeren. Deze regeling is alleen voor de medewerkers van Amsterdam UMC. 

U voldoet aan dit criterium als u:

 • In loondienst bent bij Amsterdam UMC en beschikt over een personeelsnummer
 • Kunt aantonen dat u in roosterdienst werkt en avond-, nacht- en/ of weekenddiensten draait

Overige kenmerken bij dit criterium:

 • Inrijden kan op werkdagen alleen tussen 12:00 uur en 06:00 uur (in het weekend kan men vrij inrijden)
 • Uitrijden kan 24/7
 • Geen eigen bijdrage

Heeft u een andere vraag?

1. Meer veelgestelde vragen

Vindt u op de home-page niet de informatie die u zoekt? In onderstaande rubriek vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. Misschien staat uw vraag er ook tussen. 

Naar veelgestelde vragen

3. Contact opnemen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden in onze veelgestelde vragen of op een van de andere pagina's in deze website? Neem dan contact met ons op.

Restitutie P+R aanvragen

Andere vraag stellen