Disclaimer

Disclaimer voor www.parkerenbijvu.nl
Parkeerbedrijf VU-VUmc bv (Kamer van Koophandel: 50849212), hierna te noemen Parkeerbedrijf VU-VUmc, verleent u hierbij toegang tot www.parkerenbijvu.nl ("de Website") . Parkeerbedrijf VU-VUmc publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Parkeerbedrijf VU-VUmc behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Parkeerbedrijf VU-VUmc spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Parkeerbedrijf VU-VUmc.In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Parkeerbedrijf VU-VUmc nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Parkeerbedrijf VU-VUmc. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Parkeerbedrijf VU-VUmc, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereer

Heeft u een andere vraag?

1. Meer veelgestelde vragen

Vindt u op de home-page niet de informatie die u zoekt? In onderstaande rubriek vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. Misschien staat uw vraag er ook tussen. 

Naar veelgestelde vragen

3. Contact opnemen

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden in onze veelgestelde vragen of op een van de andere pagina's in deze website? Neem dan contact met ons op.

Restitutie P+R aanvragen

Andere vraag stellen