U bent hier

Het openbaar vervoer van en naar mijn werk is zeer ongunstig. Kan ik een parkeerpas aanvragen?

Ja, u kunt in aanmerking komen voor een KOV (Kwaliteit Openbaar Vervoer)-parkeerpas indien uw woon-werksituatie aan een aantal criteria voldoet. U dient meer dan 10 kilometer van uw werk te wonen en het openbaar vervoerstraject naar uw werk dient zeer ongunstig of tijdrovend te zijn. De tijdsduur van het OV-traject wordt door Parc Facility op basis van de Kwaliteit OV-factor berekend: de reistijd met het OV tussen woning en werkomgeving (postcode 1081LA) gedeeld door de kortste wegafstand. De tijdsduur van uw openbaar vervoerstraject berekent Parc Facility aan de hand van de reisgegevens verstrekt door OV-reisinformatie (9292.nl) tussen 7.15 uur en 7.45 uur. De kortste wegafstand wordt bepaald aan de hand van de gegevens van de ANWB (http://route.anwb.nl/routeplanner). U komt alleen in aanmerking voor een KOV-pas als de berekende waarde kleiner is dan de gestelde grenswaarde.

Afstandklasse

Grenswaarde (km/u)

Voorbeeld

0 - 10 km

10

Een medewerker woont in Woerden en doet er met het openbaar vervoer precies 1,5 uur over om bij de VUmc te komen. De meest directe route met de auto is 38 km. De autoafstand gedeeld op de reistijd met het openbaar vervoer bedraagt 38km gedeeld door 1.5 uur = 25,3 km/u. Dit is lager dan de grenswaarde van 28 km/u in de klasse 31-40 km. De betreffende medewerker kan dus aanspraak maken op een parkeerpas.

11 - 20 km

15

21 - 30 km

22

31 - 40 km

28

41 - 50 km

33

> 50 km

36