U bent hier

Het openbaar vervoer van en naar mijn werk is zeer ongunstig. Kan ik een parkeerpas aanvragen?

U kunt in aanmerking komen voor een KOV (Kwaliteit Openbaar Vervoer)-parkeerpas indien u meer dan 10 kilometer van uw werk woont én het openbaar vervoerstraject naar uw werk dient zeer ongunstig of tijdrovend is. Voor de tijdsberekening van het OV-traject wordt de Kwaliteit OV-factor ingezet. De OV-reistijd tussen woning en werkomgeving (postcode 1081LA) wordt gedeeld door de kortste wegafstand. Als de uitkomst van deze deling lager is dan de gestelde grenswaarde in de onderstaande tabel, kunt u aanspraak maken op een KOV-parkeerpas. Voor de berekening worden de uitkomsten gebruikt van de volgende uitganspunten/websites (ook als u andere werktijden hebt, een andere route neemt of in een ander gebouw van VU-VUmc werkt). De tijdsduur van het openbaar vervoerstraject tussen uw huis en de Boelelaan 1117 wordt berekend aan de hand van de reisgegevens verstrekt door OV-reisinformatie (9292.nl) in de ochtendspits tussen 7.15 uur en 7.45 uur (aankomsttijd). De reistijd moet minimaal 45 minuten bedragen. Voor het meten van de (kortste) wegafstand worden de Routeplanner van de ANWB (http://route.anwb.nl/routeplanner) gebruikt.

Afstandklasse

Grenswaarde (km/u)

Voorbeeld

0 - 10 km

10

Een medewerker woont in Woerden en doet er met het openbaar vervoer in de spits precies 1,5 uur over om bij de VUmc te komen. De meest directe route met de auto is 38 km. De autoafstand (38 km) gedeeld door de reistijd met het openbaar vervoer (1,5 uur) = 25,3 km/u. Dit getal is lager dan de grenswaarde van 28 km/u in de klasse 31-40 km. De betreffende medewerker kan dus aanspraak maken op een parkeerpas.

11 - 20 km

15

21 - 30 km

22

31 - 40 km

28

41 - 50 km

33

> 50 km

36