U bent hier

Wisselpas

Faculteiten, divisies en diensten VU, Amsterdam UMC-locatie VUmc of ACTA kunnen deze wisselpassen uit eigen middelen aanschaffen en op incidentele basis uitlenen aan medewerkers (of externe werknemers).

Faculteiten, divisies en diensten VU, Amsterdam UMC-locatie VUmc of ACTA kunnen deze wisselpassen aanvragen en uitlenen aan medewerkers (bv. medewerkers locatie AMC) of externe werknemers. Veelal zijn het secretariaten of bedrijfsbureau's die deze passen beheren.

Aanvragen: de passen kunnen worden aangevraagd door medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van parkeerpassen via de knop "Direct regelen". Bij elke aanvraag is echter wel toestemming nodig van de directie van een faculteit, divisie of dienst (budgethouder).
Opzeggen: de passen zijn per maand opzegbaar. Indien een pas wordt opgezegd, zullen in de maand er na geen kosten meer worden gefactureerd.
Tarief: het aangegeven tarief is voor 5 dagen per week (60 uur) parkeren. De passen kunnen in vijf varianten worden afgenomen: 1, 2, 3, 4 of 5 dagen per week. De parkeerduur en de kosten van de pas zijn dan naar rato.
Betaling: de passen worden per kwartaal gefactureerd in een verzamelfactuur. Deze factuur wordt gestuurd naar de betreffende faculteit, divisie of diensten. Bij de factuur zit een overzicht van alle passen die actief waren in de betreffende maanden. 
Parkeerlocatie: met deze passen kan geparkeerd worden in een vooraf door het Parkeerbedrijf VU-VUmc aangewezen parkeerlocatie. Deze locatie wordt bepaald aan de hand van de bezetting in de locaties. Het Parkeerbedrijf VU-VUmc houdt uiteraard wel rekening met de wensen van de eenheid.

Laatst bijgewerkt op: 
07-01-2022