U bent hier

Sociale Indicatie parkeerpas

U kunt deze parkeerpas aanvragen als u een medewerker bent bij VU, Amsterdam UMC-locatie VUmc & AMC of ACTA én u door bijzonder belastende privé-omstandigheden tijdelijk met de auto naar het werk moet komen.

U vraagt deze parkeerpas aan als u een medewerker bent bij VU, Amsterdam UMC-locatie VUmc & AMC of ACTA én u door tijdelijke bijzonder belastende privé-omstandigheden met de auto naar het werk moet komen.

Wat zijn tijdelijke bijzonder belastende privé-omstandigheden?

Voorbeelden kunnen zijn:

  • Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of psychische klachten
  • Intensieve verzorging van een zieke partner of een ziek kind
  • Eenoudergezinnen met acute kinderopvangproblemen
  • Kinderopvang van twee of meer kinderen bij ’t Olifantje

Meer weten over de criteria voor een parkeervergunning voor personeel, check het document dat betrekking heeft op uw organisatie.

De bedrijfsarts beoordeelt of u in aanmerking komt

Denkt u dat u aan de voorwaarden voldoet? Maak dan een afspraak met uw Arbodienst of bedrijfsarts. De arts beoordeelt of u deze pas krijgt. U ontvangt een schriftelijke verklaring. Wij hebben dit advies nodig om uw aanvraag in orde te maken.

U betaalt voor de uren die u parkeert. Meer weten over de criteria voor een parkeervergunning voor personeel, check het document dat betrekking heeft op uw organisatie.

Aanvragen: u kunt de pas aanvragen via de "Direct bestellen" knop. Voor de verwerking van de aanvraag is wel toestemming van de bedrijfsarts nodig. Vraag uw arbodienst of arbo-arts om een schriftelijke verklaring voordat u de aanvraag indient.
Opzeggen: de pas is per maand opzegbaar. Indien een pas wordt opgezegd, zullen in de maand erna geen kosten meer worden gefactureerd.
Tarief: het aangegeven tarief is voor 5 dagen per week (60 uur) parkeren. De passen kunnen in vijf varianten worden afgenomen: 1, 2, 3, 4 of 5 dagen per week. De parkeerduur en de kosten van de pas zijn dan naar rato.
Betaling: de passen worden per kwartaal gefactureerd in een verzamelfactuur. Deze factuur wordt gestuurd naar de werkgever. Bij de factuur zit een overzicht van alle passen die actief waren in de betreffende maanden.
Parkeerlocatie: met deze passen kan geparkeerd worden in een vooraf door het parkeerbedrijf aangewezen parkeerlocatie. Deze locatie wordt bepaald aan de hand van de bezetting in de locaties. Het parkeerbedrijf houdt uiteraard wel rekening met uw medische situatie en eventuele opmerking an de bedrijfsarts.
Eigen bijdrage: de werkgever zal een klein deel van de kosten van deze pas als maandelijkes bijdrage van het salaris inhouden (Per werkgever is dit bedrag bepaald).
Verlengen: voor de einddatum van de parkeerpas. Voor het verlengen van een Sociale Indicatie parkeerpas, kunt u de "Direct bestellen" knop gebruiken. Wij hebben wel een nieuw schriftelijk advies van de bedrijfsarts nodig.

 

Bent u student bij de VU/ VUmc/HOVO en u bent (tijdelijk) mindervalide?
Mindervalide studenten kunnen in aanmerking komen voor een (tijdelijke) parkeervergunning mits zij een erkende gehandicaptenkaart hebben of een verwijsbrief van de bedrijfsarts.

- Studenten VU/VUmc kunnen via dit formulier een parkeervergunning aanvragen of contact opnemen op met Afdeling Centrale Studentbegeleiding, Student- en OnderwijszakenTeam Studeren met een Functiebeperking:www.vu.nl/functiebeperking);

- Studenten HOVO (Hoger Opleiding voor Ouderen) kunnen contact opnemen met de HOVO organisatie (020-5985669).

Laatst bijgewerkt op: 
07-01-2022