U bent hier

Medische Indicatie parkeerpas

U kunt deze parkeerpas aanvragen als u een medewerker bent bij VU, Amsterdam UMC-locatie VUmc & AMC of ACTA en door medische omstandigheden tijdelijk met de auto naar het werk moet komen.

Medewerkers VU, Amsterdam UMC-locatie VUmc & AMC en ACTA kunnen deze pas aanvragen als zij door medische redenen (tijdelijk) met de auto naar hun werk kunnen komen. De medische redenen kunnen bv. zijn: gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, psychische klachten, reintergratie na een ongeval of medische ingreep. De bedrijfsarts beoordeelt of iemand in aanmerking komt en voor welke termijn. Meer weten over de criteria voor een parkeervergunning voor personeel, check het document dat betrekking heeft op uw organisatie.

Aanvragen: u kunt de pas aanvragen via de "Direct bestellen" knop. Voor de verwerking van de aanvraag is wel toestemming van de bedrijfsarts nodig. Vraag uw arbodienst of arbo-arts om een schriftelijke verklaring voordat u de aanvraag indient.
Opzeggen: De pas is per maand opzegbaar. Indien een pas wordt opgezegd, zullen in de maand er na geen kosten meer worden gefactureerd.
Tarief: Het aangegeven tarief is voor 5 dagen per week (60 uur) parkeren. De passen kunnen in vijf varianten worden afgenomen: 1, 2, 3, 4 of 5 dagen per week. De parkeerduur en de kosten van de pas zijn dan naar rato.
Betaling: De passen worden per kwartaal gefactureerd in een verzamelfactuur. Deze factuur wordt gestuurd naar de werkgever. Bij de factuur zit een overzicht van alle passen die actief waren in de betreffende maanden.
Parkeerlocatie: Met deze passen kan geparkeerd worden in een vooraf door het Parkeerbedrijf VU-VUmc aangewezen parkeerlocatie. Deze locatie wordt bepaald aan de hand van de bezetting in de locaties. Het Parkeerbedrijf VU-VUmc houdt uiteraard wel rekening met uw medische situatie en eventuele opmerking an de bedrijfsarts.
Eigen bijdrage: De werkgever zal een klein deel van de kosten van deze pas als maandelijkes bijdrage van het salaris inhouden
Verlengen: Voor de eind datum van de parkeerpas. Voor het verlengen van een Medische Indicatie parkeerpas, kunt u de "Direct bestellen" knop gebruiken. Wij hebben wel een nieuw schriftelijk advies van de bedrijfsarts nodig.

Laatst bijgewerkt op: 
07-01-2022