U bent hier

KOV-pas

U komt in aanmerking voor de KOV (Kwaliteit Openbaar Vervoer) pas aanvragen als u medewerker van de VU, Amsterdam UMC-locatie VUmc & AMC of ACTA, meer dan 10 kilometer van uw werk woont en het openbaar vervoertraject van en naar uw werk zeer ongunstig is.

Kom ik in aanmerking?

De KOV-factor bepaalt of een medewerker in aanmerking komt voor een pas. Dit is een verhouding tussen de reis afstand met de auto en het VU-VUmc gebied. Er zijn twee objectieve en harde voorwaarden waaraan u moet voldoen:

  • Volgens Openbaar Vervoer Reisinformatie (OVR, 0900 9292/www.9292ov.nl) is de snelste reistijd met het openbaar vervoer in de ochtendspits (aankomsttijd tussen 07.15 en 07.45 uur) langer dan 45 minuten tussen uw huisadres en De Boelelaan 1117 (adres van VUmc). De reistijd in de ochtendspits en het VUmc-adres worden als standaard gebruikt. Ook als u andere werktijden hebt, een andere route neemt, in de praktijk sneller of langzamer reist of in een ander gebouw van VU-VUmc werkt, zijn deze gegevens uitgangspunt.
  • Het reizen met het openbaar vervoer neemt veel meer tijd in beslag dan met de auto. Dit ‘veel meer’ wordt uitgedrukt in een grenswaarde gebaseerd op de tijd die met het openbaar vervoer gereisd wordt, gedeeld door de kortste afstand per auto. De kortste afstand per auto wordt bepaald met de ANWB-routeplanner. De berekende waarde moet kleiner zijn dan de grenswaarde (zie het voorbeeld). Als de waarde groter of gelijk is aan de grenswaarde, dan wordt niet voldaan aan de tweede voorwaarde. Bij het bepalen tellen niet mee: 0 minuten overstaptijd, meer dan 5 keer.

Meer weten over de criteria voor een parkeervergunning voor personeel, check het document dat betrekking heeft op uw organisatie.

Aanvragen: de passen kunnen door de medewerker zelf worden aangevraagd mits er akkoord is vanuit directie of management via de knop "Direct regelen". De aanvraag wordt getoetst door een extern bedrijf. 
Opzeggen: de passen zijn per maand opzegbaar. Indien een pas wordt opgezegd, zullen in de maand er na geen kosten meer worden gefactureerd.
Tarief: het aangegeven tarief is voor 5 dagen per week (60 uur) parkeren. De passen kunnen in vijf varianten worden afgenomen: 1, 2, 3, 4 of 5 dagen per week. De parkeerduur en de kosten van de pas zijn dan naar rato.
Betaling: de passen worden per kwartaal gefactureerd in een verzamelfactuur. Deze factuur wordt gestuurd naar de werkgever. Bij de factuur zit een overzicht van alle passen die actief waren in de betreffende maanden.
Parkeerlocatie: met deze passen kan geparkeerd worden in een vooraf door het parkeerbedrijf aangewezen parkeerlocatie. Deze locatie wordt bepaald aan de hand van de bezetting in de locaties. Het Parkeerbedrijf houdt uiteraard wel rekening met uw eventuele wensen en de werkplek.
Eigen bijdrage: de werkgever zal een klein deel van de kosten van deze pas als maandelijkse bijdrage op het salaris inhouden.

Laatst bijgewerkt op: 
09-01-2020