U bent hier

KOV-pas

U komt in aanmerking voor de KOV (Kwaliteit Openbaar Vervoer) pas aanvragen als u medewerker van de VU, Amsterdam UMC-locatie VUmc & AMC of ACTA, meer dan 10 kilometer van uw werk woont en het openbaar vervoertraject van en naar uw werk zeer ongunstig is.

Kom ik in aanmerking?

U kunt in aanmerking komen voor een KOV (Kwaliteit Openbaar Vervoer)-parkeerpas indien u meer dan 10 kilometer van uw werk woont én het openbaar vervoerstraject naar uw werk dient zeer ongunstig of tijdrovend is.

Voor de tijdsberekening van het OV-traject wordt de Kwaliteit OV-factor ingezet. De OV-reistijd tussen woning en werkomgeving (postcode 1081LA) wordt gedeeld door de kortste wegafstand. Als de uitkomst van deze deling lager is dan de gestelde grenswaarde in de onderstaande tabel, kunt u aanspraak maken op een KOV-parkeerpas. Voor de berekening worden de uitkomsten gebruikt van de volgende uitganspunten/websites (ook als u andere werktijden hebt, een andere route neemt of in een ander gebouw van VU-VUmc werkt). De tijdsduur van het openbaar vervoerstraject tussen uw huis en de Boelelaan 1117 wordt berekend aan de hand van de reisgegevens verstrekt door OV-reisinformatie (9292.nl) in de ochtendspits tussen 7.15 uur en 7.45 uur (aankomsttijd). De reistijd moet minimaal 45 minuten bedragen. Voor het meten van de (kortste) wegafstand worden de Routeplanner van de ANWB (http://route.anwb.nl/routeplanner) gebruikt.

Meer weten over de criteria voor een parkeervergunning voor personeel, check het document dat betrekking heeft op uw organisatie.

Aanvragen: de passen kunnen door de medewerker zelf worden aangevraagd mits er akkoord is vanuit directie of management via de knop "Direct regelen". De aanvraag wordt getoetst door een extern bedrijf. 
Opzeggen: de passen zijn per maand opzegbaar. Indien een pas wordt opgezegd, zullen in de maand er na geen kosten meer worden gefactureerd.
Tarief: het aangegeven tarief is voor 5 dagen per week (60 uur) parkeren. De passen kunnen in vijf varianten worden afgenomen: 1, 2, 3, 4 of 5 dagen per week. De parkeerduur en de kosten van de pas zijn dan naar rato.
Betaling: de passen worden per kwartaal gefactureerd in een verzamelfactuur. Deze factuur wordt gestuurd naar de werkgever. Bij de factuur zit een overzicht van alle passen die actief waren in de betreffende maanden.
Parkeerlocatie: met deze passen kan geparkeerd worden in een vooraf door het parkeerbedrijf aangewezen parkeerlocatie. Deze locatie wordt bepaald aan de hand van de bezetting in de locaties. Het Parkeerbedrijf houdt uiteraard wel rekening met uw eventuele wensen en de werkplek.
Eigen bijdrage: de werkgever zal een klein deel van de kosten van deze pas als maandelijkse bijdrage op het salaris inhouden.

Laatst bijgewerkt op: 
07-01-2022