U bent hier

Dienstpas

Faculteiten, divisies en diensten VU, Amsterdam UMC-locatie VUmc & AMC of ACTA kunnen overwegen uit eigen middelen dienstpassen aan te schaffen voor medewerkers die niet in aanmerking komen voor een reguliere medewerkersparkeerpas. 

Faculteiten, divisies, en diensten VU, Amsterdam UMC-locatie VUmc & AMC of ACTA kunnen uit eigen middelen dienstpassen aanschaffen en aan medewerkers toekennen die niet in aanmerking komen voor een reguliere KOV parkeerpas, roosterpas of roosterdienstpas, maar voor wie het wel van belang is om bij de VU of Amsterdam UMC-locatie VUmc te kunnen parkeren.

Aanvragen: de pas kan door de medewerker zelf worden aangevraagd via de knop "Directe regelen". De aanvraag wordt pas in behandeling genomen na goedkeuring van de directie of management van de faculteit, divisie of dienst.
Opzeggen: de passen zijn per maand opzegbaar. Indien een pas wordt opgezegd, zullen in de maand erna geen kosten meer worden gefactureerd.
Tarief: het aangegeven tarief is voor 5 dagen per week (60 uur) parkeren. De passen kunnen in vijf varianten worden afgenomen: 1, 2, 3, 4 of 5 dagen per week. De parkeerduur en de kosten van de pas en eventuele eigen bijdrage zijn dan naar rato.
Betaling: de passen worden per kwartaal gefactureerd in een verzamelfactuur. Deze factuur wordt gestuurd naar de betreffende faculteit, divisie of dienst.
Parkeerlocatie: met deze passen kan worden geparkeerd in een vooraf door het Parkeerbedrijf VU-VUmc aangewezen parkeerlocatie. Deze locatie wordt bepaald aan de hand van de bezetting in de locaties. Het Parkeerbedrijf VU-VUmc houdt uiteraard wel rekening met de wensen van de afdeling.
 

Laatst bijgewerkt op: 
07-01-2022